facebook-knap
youtube-knap
insta-knap
email-knap

Wood takes the chair

Siden under opdatering...

Hvorfor et træhus?

Siden under opdatering...

Træ er miljø

I 2011 blev PA Savværk Træambassadør for for "Træ Er Miljø" - træbranchens fælles informationsprojekt.

Træ Er Miljøs formål er at formidle veldokumenteret viden om træ for at fremme brugen af dette miljøvenlige råstof og for at fremme træbranchens produktudvikling og afsætning. Som en vigtig sideeffekt ønsker Træ Er Miljø at fremme netværksdannelsen og samarbejdet i træbranchen.

"Træ Er Miljø" blev stiftet i 1995 af syv organisationer fra hele trækæden (skovejere, savværker, træindustrier, fagforening, træhandel og detailhandel) samt Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen.

Læs mere om Træ er miljø.

FSC® -Certificering

I 2008 blev PA savværk FSC-certificeret gennem foreningen Rainforest Alliance, der arbejder for bevaring af dyreliv og miljø i verdens regnskove.

FSC-certificeringen er vigtig for os som led i, at føre en miljøansvarlig produktion og heri ønsket om at opfylde det omgivende samfunds stigende krav og efterspørgsel på bæredygtige produkter. Vi kan i dag tilbyde et bredt udvalg af produkter med FSC certifikat. (licenskode FSC®-C007126, www.fsc.org)

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. FSC er desuden den eneste globale mærkningsordning, der har bred opbakning fra grønne organisationer som WWF, Greenpeace og Verdens Skove, sociale organisationer som BAT og fra virksomheder verden over.

Læs mere om FSC Certificering.

Rainforest Alliance-mærket

Rainforest Alliance arbejder for bevaring af dyreliv og miljø i verdens regnskove og for at sikre biologiske systemer og bæredygtig udvikling. Foreningen arbejder også for at fremme forholdene for arbejdere og deres lokalsamfund.

Læs mere om Rainforest Alliance.